logo
logo
Hrvatski

SURADNICI

Home / SURADNICI

  Energija Bioplina d.o.o. - direktor Oleg Maksimov
  BioPlinara organica d.o.o. - direktor Aleksandar Sandić
  Bioplinska elektrana Orehovec d.o.o. – direktor Aleksandar Sandić
  Biointegra d.o.o. – direktor Pavel Levitov
  Bioplin Proizvodnja d.o.o. -direktor Oleg Maksimov
  VDM Energija d.o.o. – direktor Oleg Maksimov
  Bioen d.o.o. – direktor Shamil Kudashev
  Bioplin Maks d.o.o. – direktor Emil Guščić
  Agroproteinka Energija d.o.o.- direktor Branko Ivković
  Matvej d.o.o – direktor Marina Matvej
© Copyright 2016. HRVATSKA UDRUGA PROIZVOĐAČA BIOPLINA . All Rights Reserved