logo
logo
Русский

О НАС

На главную/ Oб Ассоциации

Hrvatska udruga proizvođača bioplina (HUPB)


osnovana je 24. lipnja 2016. godine. Udruga se sastoji od Upravnog odbora (7 članova) te ostalih članova. Na čelu Udruge je predsjednik i potpredsjednik koji su izabrani na vrijeme od 4 godine. Misija Udruge je promicanje, unapređenje i poticanje razvoja i istraživanja bioplinske proizvodnje. Udruga će na organizirani način štiti interese zainteresiranih za ulaganja u bioplinska postrojenja kao i postojeće investitore, predlagati zakonodavcu i izvršnoj vlasti prilagođavanje zakona i uredbe realnim uvjetima u našoj zemlji. Također, omogućiti da se na najbrži i najlakši način izvrši transfer tehnologije u našu zemlju kroz kontakte sa sličnim udruženjima u Europi, kao i kroz edukaciju zainteresiranih strana odgovarajućim seminarima i konferencijama. Udruga djeluje na području znanosti, obrazovanja i istraživanja, međunarodne suradnje, održivog razvoja, obnovljivih izvora energije, istraživanja novih bioplinskih sirovina, poljoprivrede, zaštite okoliša i prirode. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: - organiziranje tečajeva, tribina, seminara i radionica iz područja djelatnosti Udruge, - poticanje komunikacije, razmjene ideja i suradnje među znanstvenicima i stručnjacima, - pomoć pri organizaciji drugih konferencija koje promiču dijalog, prijenos znanja i tehnologija, - izrada projekata u okvirima navedenih ciljeva i djelatnosti te predlaganje istih nadležnim tijelima, - stručno savjetovanje pri izradi elaborata, projektne dokumentacije, studije izvedivosti, - izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno zakonu, - senzibilizacija i upoznavanje šire javnosti s tematikom obnovljivih izvora energije, posebno u području bioplinskih postrojenja, ekološkog aspekta takvih projekata, sortiranja i uporabe različitih vrsta otpada, iskorištenja digestata, itd. Posebni naglasak treba staviti na povećanje svijesti da izgradnja bioplinskog postrojenja obuhvaća i vezane projekte - iskorištenje topline te iskorištavanja digestata sa svim prednostima kao što je ekološki učinak na lokalnu zajednicu, otvaranje novih radnih mjesta, itd. - Udruga će posebni naglasak staviti na komunikacijski menadžment, odnose s medijima i konferencije za medije, organizaciju različitih tematskih događanja te prezentaciju rada Udruge putem društvenih mreža/web stranice, - promocija i zastupanje interesa Udruge kod nadležnih ministarstava (Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta; Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije; Ministarstva zaštite okoliša i energetike; Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja), te nadležnih državnih institucija (poput npr. Agencije za plaćanje u poljoprivredi, Fonda za zaštitu okoliša, HERA-e i HROTE-a), - ulaganje maksimalnih napora da Udruga postane čimbenik koji će moći biti aktivni sukreator zakona i pravilnika vezanih za sve elemente projekata izgradnje i uvjeta poslovanja bioplinskih postrojenja i pratećih sadržaja (postavljanje zakonske regulative vezane uz feed- in tarifu, raspoložive kvote za BPP; sistem dobivanja statusa povlaštenog proizvođača; sustavima potpore putem bespovratnih sredstava za prateće projekte pri realizaciji projekata BPP, ostalim mogućim sustavima poticanja.

© Copyright 2016. HRVATSKA UDRUGA PROIZVOĐAČA BIOPLINA . All Rights Reserved